...och att känna sig själv är grunden - i allt...

För att vi människor ska kunna förstå varandra och fungera tillsammans behöver vi i första hand lära känna och förstå oss själva. Det är grunden i all mänsklig utveckling, i allt ledarskap och i allt medarbetarskap. Vi behöver ställa frågor till oss själva - och våga se oss själva så som vi är - och sedan ha modet att följa processen:
 
OBSERVERA - REFLEKTERA - AGERA

Några exempel på frågor vi behöver gå till botten i oss själv med är:
  • Hur låter min inre dialog?
  • Vad är sant, riktigt och viktigt för mig?
  • Hur skapar jag det liv jag vill leva?
  • Hur lyssnar jag på andra?
  • Hur pratar vi med varandra?
  • Hur kan vi samarbeta med varandra?
  • Varför reagerar vi som vi gör?
  • Hur når vi en öppen och ömsesidig dialog i våra möten?
  • Hur lär vi känna våra försvar - hur kommer vi ur dem?

Inre och mellanmänskliga frågor som, om de inte besvaras, ofta skapar destruktiva mönster hos individer, grupper och organsiationer.

Och som skapar små underverk när de besvaras....