...kan underlättas genom yoga...

Exitfree använder i huvudsak Kundaliniyoga som ett hjälpmedel och verktyg för den som vill genomföra en förändringsresa. Kundaliniyogans kombination av fysiska övningar, andningstekniker och meditation ger den som använder den det lugn och beslutsamhet som de flesta förändringsprocesser kräver...

Kontakta oss om du vill delta i en grupp, ha individuell träning eller anordna en grupp på din arbetsplats.